BvB SITE

NewYork City / Harlem ( Okt. 2016)

Beste mensen, welkom op mijn website.

Ik maak & bedenk diverse dingen die ik  graag deel met anderen, mijn voorkeur gaat uit naar fotografie (maken,  kijken & verzamelen).

Ik werk regelmatig aan korte of langere projecten, naast straatfotografie van meestal engszins "afwijkende" en kleurrijke medemensen die ik bij toeval  ontmoet /tegenkom. De laatste tijd (2018 / 2019)  probeer ik vooral foto's te maken die de relatie tussen de mens & natuur laten zien en dan vooral de impact van de mens op de natuur/biodiversiteit. Ik probeer op een geingageerde manier met fotografie bezig te zijn, en hopelijk iets bij te dragen aan meer inzicht en bewustwording over o.a. dit onderwerp.

naast fotograferen bedenk en maak ik graag dingen (gebruiksvoorwerpen / beelden) van meestal gebruikt (afval) materiaal  (hout), ik probeer zoveel mogelijk te hergebruiken / recyclen.

Als er interesse is in mijn "creaties" dan hoor ik het graag, (ik werk ook in opdracht).

 

veel kijkpleziertoegewenst.

 

 

Dear people,welcome to my website.

I make and invent several things which I Iike to part with others, I prefer photography ( to make, watching &  collecting).

I work regularly on short or longer projects, in addition to  street photography of mostly slightly "different" and colorful fellow men  that I useally meet during casual encounters.The last time (2018) I try above all to take pictures that show the relationship between man & nature, and particularly the impact of man on nature ( biodiversity). I try to work on a engaged way with my photowork and hopefully contribute to better and more understanding and awareness about this issue.

In addition to make photography, I like to make all sorts off things (objects/ images) of usually used and waste material (wood), I try as much as possible to reuse & recycle materials.

If there is interest in my "creations"  please let me know, (also in command).

 

Lots of viewing pleasure.

 

 

Bob v Brunschot